Samen voor een crisisvrij Nederland
Menu
www.Geldt.nl
Geldt.nl
Helpt de politiek ons, doen de banken dat? Of doen we het heel anders? www.Geldt.nl

150 miljoen euro bezuinigen op AWBZ vervoerEen fikse bezuiniging van maar liefst €150 miljoen op AWBZ vervoer, is het mogelijk?

De staat wil dus €150 miljoen gaan bezuinigen dit bedrag moet bezuinigd worden op vervoer van ouderen en mindervalide kinderen (AWBZ vervoer), maar is dit normaal? Vorig jaar kregen instellingen nog een €16,- voor het vervoeren van en naar dagbestedingen, na de bezuiniging is dat nog slechts €6,50. Dit is natuurlijk een groot verschil die instellingen treft, maar als het instellingen treft dan treft het natuurlijk ook de mens die gebruik moet maken van dit vervoer. Het schijnt de normaalste zaak van de wereld te zijn volgens de regering anders zouden ze deze bezuiniging niet doorvoeren. Toch is het zeker verre van normaal, de gedupeerden hebben er toch ook niet voor gekozen om minder valide, en AWBZ vervoer afhankelijk te zijn?

Kan dit dan niet anders?

De getroffen instellingen proberen de kosten te drukken door dagbestedingen dichter bij huis te regelen. Vervoerders proberen daarnaast nog vrijwilligers te werven voor taxivervoer, het aantal uitjes worden beperkt en er worden meerdere personen in dezelfde rit opgehaald indien dit mogelijk is. Vreemd dat het zo moet, maar dit is niet aan de vervoerder natuurlijk zij proberen er ook het beste van te maken. Alweer kunnen we zeggen dat de schuld bij de regering ligt.

Ondanks de getroffen maatregelen laten vervoerders weten dat de kosten niet te drukken zijn en een lager tarief te vragen (helaas). De regering wil na de bezuiniging hier niks meer mee te maken hebben en laat het vervoer over aan de gemeente vanaf 1 januari 2015. De gemeente zal dan aansprakelijk zijn voor het vervoer van mindervalide mensen. Typisch geval van eerst kapot maken en dan een ander er voor op laten draaien.

Waar kiezen mensen dan liever voor?

Openbaar vervoer bied voor de meeste mensen een gelegenheid al is deze manier van reizen niet altijd even vriendelijk voor mindervalide mensen. Het AWBZ Vervoer is hier wel geschikt voor.

Wij willen natuurlijk zoals altijd weten hoe u hierover denkt en vragen u dan ook om uw mening hieronder te geven. Zou u bijvoorbeeld kiezen voor het openbaar vervoer of toch het AWBZ Vervoer, en zij de bezuinigingen wel juist?

193 Responses to 150 miljoen euro bezuinigen op AWBZ vervoer

Categorieën
Geldt.nl Ondernemers lopen warm voor: www.Geldt.nl
12 provincies, 1 doel
12 provincies, 1 doel